Datum van publicatie:

Valent L, Nachtegaal J, Faber W, Smit C, Kaandorp E, Pratt-Sutherland S, Houdijk H, Adriaansen J; ALLRISC, Groot de S, Post MWM. Experienced sitting-related problems and association with personal, lesion and wheelchair characteristics in persons with long-standing paraplegia and tetraplegia. Spinal Cord. 2019 Jul;57(7):603-613. doi: 10.1038/s41393-019-0272-6. Epub 2019 Apr 15.

In het ALLRISC onderzoek zijn 264 mensen die minimaal 10 jaar een dwarslaesie hebben uitgebreid onderzocht.

Dit artikel gaat over ervaren problemen vanwege het langdurig zitten in de rolstoel. Dergelijke problemen blijken veel voor te komen. Een kwart tot een derde van alle deelnemers rapporteert vermoeid, pijn, decubitus, en instabiliteit tijdens het zitten. De helft van de deelnemers met een hoge dwarslaesie is ontevreden over hun zithouding in de rolstoel, tegen een derde van de deelnemers met een lage dwarslaesie.

Gezien deze frequente problemen wordt aanbevolen om tijdens periodieke follow-up consulten meer aandacht te besteden aan zithouding en de rolstoel.