Datum van publicatie:

De PEDI-CAT is een computergestuurde vragenlijst waarmee het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren (0-21 jaar) systematisch in kaart gebracht kan worden, door zelf-rapportage van ouders of jongeren. Het meet dagelijks functioneren in vier domeinen; Dagelijkse activiteiten, Mobiliteit, Sociaal-Cognitieve ontwikkeling en Verantwoordelijkheid. De PEDI-CAT is ontwikkeld in de USA en naar het Nederlands vertaald.

In dit artikel beschrijven we het proces van de vertaling en aanpassing van de Nederlandse versie. Hierbij hebben we o.a. ouders en jongeren geïnterviewd, om na te gaan of ze de vragen van de Nederlandse PEDI-CAT begrepen zoals ze bedoeld zijn. Met behulp van deze interviews hebben we de Nederlandse vertaling kritisch kunnen bekijken en hebben we nog aanpassingen aan de vertaling gedaan. Hierna is de Nederlandse vertaling in overleg met de ontwikkelaars van de PEDI-CAT (Boston University, USA) definitief vastgesteld. Sinds kort is de Nederlandse vertaling opgenomen in de PEDI-CAT software; www.pedicat.com.

Bos N, Engel MF, van Rijswijk NJ, Verheijden JMA, Coster W, Moed R, Ketelaar M. Translation and cross-cultural adaptation of the PEDI-CAT: Dutch version. Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine 2019; 12: 57–64. DOI: 10.3233/PRM-180544