PEDI-CAT: vertaling en validering van een instrument voor dagelijks functioneren van kinderen 0 – 21 jaar

De PEDI-CAT is een computergestuurde vragenlijst die het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren (0-21 jaar) in kaart brengt. Het meetinstrument is geschikt voor alle kinderen met een beperking, onafhankelijk van de diagnose. De PEDI-CAT meet vaardigheden in drie domeinen; Dagelijkse activiteiten, Mobiliteit en Sociaal-Cognitieve ontwikkeling. Daarnaast is er een domein Verantwoordelijkheid, waarmee vastgelegd wordt in welke mate de verzorger of het kind/jongere verantwoordelijkheid neemt voor complexe taken in het dagelijks leven, zoals het zorgen voor eten en drinken, betalen van rekeningen, kleren kopen, etc. Items worden omschreven met korte zinnen, voorbeelden en plaatjes. De vier domeinen kunnen los van elkaar gebruikt worden. De PEDI-CAT is een generiek instrument, niet specifiek voor een bepaalde diagnosegroep.

De PEDI-CAT is in de Verenigde Staten ontwikkeld, oorspronkelijk gebaseerd op de PEDI, maar uitgebreid met veel extra items en een domein “Verantwoordelijkheid”. De PEDI-CAT heeft een grotere item-bank (276 items), de leeftijdsrange is groter (0-21 jaar) en is minder tijdrovend omdat gebruik wordt gemaakt van Computer Adaptive Testing (CAT). De software bepaalt op basis van het antwoord van het vorige item de moeilijkheidsgraad van het volgende item (Item Respons Theory) waardoor alleen de meest relevante vragen beantwoord hoeven te worden.

In diverse Europese landen wordt gewerkt aan de cross-culturele validering van het instrument. In Nederland wordt dat geleid vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoeks- en innovatiecentrum van het UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie. Ook worden gebruikerservaringen verzameld, zodat deze weer gebruikt kan worden om het instrument verder te ontwikkelen. Ervaringen en ideeën kunt u uitwisselen via de groep ‘PEDI-CAT’ van Revalidatie Kennisnet, www.revalidatiekennisnet.nl, en via PEDICAT@dehoogstraat.nl.

Projectgroep

 • Dr. Marjolijn Ketelaar (projectleider), Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, Hersencentrum UMC Utrecht / WKZ en De Hoogstraat Revalidatie

 • Dr. Annet Dallmeijer, senior onderzoeker kinderrevalidatie, VUmc Amsterdam
 • Drs. Marie-Anne Kuijper, kinderrevalidatiearts, De Hoogstraat Revalidatie en UMC Utrecht / WKZ
 • M. Willems-op het Veld, CP Nederland
 • Dr. Jeanine Voorman, kinderrevalidatiearts, UMC Utrecht/WKZ, Utrecht
 • Dr. Gijs Verkerk, ergotherapeut-onderzoeker, AMC Amsterdam
 • Dr. Jeltje Wassenberg-Severijnen, orthopedagoog en methodoloog, Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht
 • Dr. Jan Custers, MSc, kinderfysiotherapeut-docent, Hogeschool Utrecht
 • Hetty Gorter, MSc, Kinderfysiotherapeut, Revalidatiecentrum Roessingh, Enschede
 • Dr. Iris van Wijk, kinderrevalidatiearts, De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht
 • Dr. Mattijs Alsem, kinderrevalidatiearts, Amsterdam UMC

Projectpartners

 • Er is een landelijke samenwerking met diverse instellingen en disciplines vertegenwoordigd in de projectgroep. Vanuit diverse opleidingen doen studenten mee in deelprojecten. Vanzelfsprekend wordt nauw samengewerkt met de onderzoeksgroep van Boston University (USA) die de PEDI-CAT heeft ontwikkeld.

 • In Europees verband wordt o.a. aan cross-culturele validering samengewerkt met onderzoekers van o.a. Karolinska Institute Stockholm, Lund University, Copenhagen University, Oslo University, en Zurich University.

Financiering

De vertaling van de PEDI-CAT is gefinancierd door het OnderzoeksFonds van De Hoogstraat Revalidatie.

Projectplanning

2020-2021
Verder onderzoek naar klinimetrische kwaliteit en bruikbaarheid.

2020
Vanaf juli 2020 is de PEDI-CAT beschikbaar als web-based versie via Pearson Publishers.

2019
Nederlandse vertaling in software PEDI-CAT is samen met CP Nederland en diverse ouders tot stand gekomen en opgenomen in de software van de PEDI-CAT.
Verder onderzoek naar cross-culturele equivalentie en gebruik in de kinderrevalidatie (Nieuwsbrief januari 2019)

2017-2018
Deel-onderzoek naar construct-validiteit; kinderen in de kinderrevalidatie 1-4 jaar
(Nieuwsbrief mei 2018)

2017-2018
Cross-culturele validering; Nederlandse kinderen en jongeren zonder beperking
(Nieuwsbrief maart 2018)

2016 -2017
Onderzoek onder kinderrevalidatieartsen in Nederland (Nieuwsbrief juni 2018)

2016
Face validity, vertaling, terugvertaling en interviews met ouders. (Nieuwsbrief voorjaar 2017)

Contact

Marjolijn Ketelaar, m.ketelaar@dehoogstraat.nl