PEDI-CAT: vertaling en validering van een instrument voor dagelijks functioneren van kinderen 0 – 21 jaar

De PEDI-CAT is een computergestuurde vragenlijst die het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren (0-21 jaar) in kaart brengt. Het meetinstrument is geschikt voor alle kinderen met een beperking, onafhankelijk van de diagnose. De PEDI-CAT meet vaardigheden in drie domeinen; Dagelijkse activiteiten, Mobiliteit en Sociaal-Cognitieve ontwikkeling. Daarnaast is er een domein Verantwoordelijkheid, waarmee vastgelegd wordt in welke mate de verzorger of het kind/jongere verantwoordelijkheid neemt voor complexe taken in het dagelijks leven, zoals het zorgen voor eten en drinken, betalen van rekeningen, kleren kopen, etc. Items worden omschreven met korte zinnen, voorbeelden en plaatjes. De vier domeinen kunnen los van elkaar gebruikt worden. De PEDI-CAT is een generiek instrument, niet specifiek voor een bepaalde diagnosegroep.

De PEDI-CAT is in de Verenigde Staten ontwikkeld, oorspronkelijk gebaseerd op de PEDI, maar uitgebreid met veel extra items en een domein “Verantwoordelijkheid”. De PEDI-CAT heeft een grotere item-bank (276 items), de leeftijdsrange is groter (0-21 jaar) en is minder tijdrovend omdat gebruik wordt gemaakt van Computer Adaptive Testing (CAT). De software bepaalt op basis van het antwoord van het vorige item de moeilijkheidsgraad van het volgende item (Item Respons Theory) waardoor alleen de meest relevante vragen beantwoord hoeven te worden.

In diverse Europese landen wordt gewerkt aan de vertaling en cross-culturele validering van het instrument. In Nederland wordt dat geleid vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoeks- en innovatiecentrum van het UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie.

Projectgroep

 • Dr. Marjolijn Ketelaar (projectleider), Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, Hersencentrum UMC Utrecht / WKZ en De Hoogstraat Revalidatie

 • Dr. Annet Dallmeijer, senior onderzoeker kinderrevalidatie, VUmc Amsterdam
 • Drs. Marie-Anne Kuijper, kinderrevalidatiearts, De Hoogstraat Revalidatie en UMC Utrecht / WKZ
 • J. Verheijden, BOSK , Vereniging van en voor mensen met een lichamelijke beperking
 • Dr. Jeanine Voorman, kinderrevalidatiearts, UMC Utrecht/WKZ, Utrecht
 • Dr. Gijs Verkerk, ergotherapeut-onderzoeker, AMC Amsterdam
 • Dr. Jeltje Wassenberg-Severijnen, orthopedagoog en methodoloog, Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht
 • Dr. Jan Custers, MSc, kinderfysiotherapeut-docent, Hogeschool Utrecht
 • Hetty. Gorter, MSc, Kinderfysiotherapeut, Revalidatiecentrum Roessingh, Enschede
 • Dr. Iris van Wijk, kinderrevalidatiearts, De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht
 • Dr. Mattijs Alsem, kinderrevalidatiearts, Amsterdam UMC

Projectpartners

 • Er is een landelijke samenwerking met diverse instellingen en disciplines vertegenwoordigd in de projectgroep. Vanuit diverse opleidingen doen studenten mee in deelprojecten. Vanzelfsprekend wordt nauw samengewerkt met de onderzoeksgroep van Boston University (USA) die de PEDI-CAT heeft ontwikkeld. In Europees verband wordt samengewerkt met onderzoekers van o.a. Karolinska Institute Stockholm, Lund University, Copenhagen University, Oslo University, en Zurich University.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door het OnderzoeksFonds van De Hoogstraat Revalidatie.

Projectplanning

2019
Nederlandse vertaling in software PEDI-CAT. Beschikbaar per eind januari 2019.
Verder onderzoek naar klinimetrische kwaliteit en bruikbaarheid, zoals evaluatie van de cross-culturele equivalentie, gebruik bij specifieke diagnosegroepen, en responsiviteit. (Nieuwsbrief januari 2019)

2017-2018
Deel-onderzoek naar construct-validiteit; kinderen in de kinderrevalidatie 1-4 jaar
(Nieuwsbrief mei 2018)

2017-2018
Cross-culturele validering; Nederlandse kinderen en jongeren zonder beperking
(Nieuwsbrief maart 2018)

2016 -2017
Onderzoek onder kinderrevalidatieartsen in Nederland (Nieuwsbrief juni 2018)

2016
Face validity, vertaling, terugvertaling en interviews met ouders. (Nieuwsbrief voorjaar 2017)

Contact

Marjolijn Ketelaar, m.ketelaar@dehoogstraat.nl