PEDI-CAT: vertaling en validering van een instrument voor dagelijks functioneren van kinderen 0 – 20 jaar

De PEDI-CAT is meetinstrument waarmee het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-20 jaar systematisch kan worden vastgelegd. Ouders of jongeren zelf vullen een digitale vragenlijst in. De PEDI-CAT meet vaardigheden in drie domeinen; Dagelijkse activiteiten, Mobiliteit en Sociaal-Cognitieve ontwikkeling. Daarnaast is er een domein Verantwoordelijkheid, waarmee vastgelegd wordt in welke mate de verzorger of het kind/jongere verantwoordelijkheid neemt voor complexe taken in het dagelijks leven, zoals het zorgen voor eten en drinken, betalen van rekeningen, kleren kopen, etc. Items worden omschreven met korte zinnen, voorbeelden en plaatjes. De vier domeinen kunnen los van elkaar gebruikt worden.

De PEDI-CAT is in de Verenigde Staten ontwikkeld, oorspronkelijk gebaseerd op de PEDI, maar uitgebreid met veel extra items en een domein “Verantwoordelijkheid”. Daarnaast wordt in de PEDI-CAT gebruik gemaakt van hedendaagse mogelijkheden van Computer Adaptive Testing (CAT). Net als de PEDI is de PEDI-CAT een generiek instrument, niet specifiek voor een bepaalde diagnosegroep. In diverse Europese landen wordt momenteel gewerkt aan de vertaling en cross-culturele validering van het instrument. In Nederland wordt dat geleid vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoeks- en innovatiecentrum van het UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie.

Projectgroep

 • Dr. Marjolijn Ketelaar (projectleider), Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, Hersencentrum UMC Utrecht / WKZ en De Hoogstraat Revalidatie
  Dr. Annet Dallmeijer, senior onderzoeker kinderrevalidatie, VUmc Amsterdam
  Drs. Marie-Anne Kuijper, kinderrevalidatiearts, De Hoogstraat Revalidatie en UMC Utrecht / WKZ
  J. Verheijden, BOSK , Vereniging van en voor mensen met een lichamelijke beperking
  Dr. Jeanine Voorman, kinderrevalidatiearts, UMC Utrecht/WKZ, Utrecht
  Dr. Gijs Verkerk, ergotherapeut-onderzoeker, AMC Amsterdam
  Dr. Jeltje Wassenberg-Severijnen, orthopedagoog en methodoloog, Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht
  Dr. Jan Custers, MSc, kinderfysiotherapeut-docent, Hogeschool Utrecht
  Hetty. Gorter, MSc, Kinderfysiotherapeut, Revalidatiecentrum Roessingh, Enschede
  Dr. Iris van Wijk, kinderrevalidatiearts, De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht

Projectpartners

 • Er is een landelijke samenwerking met diverse instellingen en disciplines vertegenwoordigd in de projectgroep. Vanuit diverse opleidingen doen studenten mee in deelprojecten. Vanzelfsprekend wordt nauw samengewerkt met de onderzoeksgroep van Boston University (USA) die de PEDI-CAT heeft ontwikkeld. In Europees verband wordt samengewerkt met onderzoekers van o.a. Karolinska Institute Stockholm, Lund University, Copenhagen University, Oslo University, en Zurich University.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door het OnderzoeksFonds van De Hoogstraat Revalidatie.

Projectplanning

2016
Face validity, vertaling, terugvertaling en interviews met ouders. (Nieuwsbrief voorjaar 2017)

2016 -2017
Onderzoek onder kinderrevalidatieartsen in Nederland (Nieuwsbrief juni 2018)

2017-2018
Cross-culturele validering; Nederlandse kinderen en jongeren zonder beperking
(Nieuwsbrief maart 2018)

2017-2018
Deel-onderzoek naar construct-validiteit; kinderen in de kinderrevalidatie 1-4 jaar
(Nieuwsbrief mei 2018)

2018
Nederlandse vertaling in software PEDI-CAT (naar verwachting in november 2018
beschikbaar)

Contact

Marjolijn Ketelaar, m.ketelaar@dehoogstraat.nl