Datum van publicatie:

De PEDI-CAT is een computergestuurde vragenlijst waarmee het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren (0-21 jaar) systematisch in kaart gebracht kan worden, door zelf-rapportage van ouders of jongeren.

De PEDI-CAT is in de Verenigde Staten ontwikkeld. Vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU) hebben we, samen met de BOSK, heel hard gewerkt aan de vertaling en eerste stappen in validering. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de Nederlandse vertaling inmiddels is opgenomen in de PEDI-CAT software! Lees hier de nieuwsbrief.