Datum van publicatie:

Depressie en angst komen vaker voor bij mensen met een dwarslaesie. Deze klachten kunnen belemmerend zijn voor het gehele revalidatieproces. Daarom is het belangrijk om aan het begin van de revalidatie zulke psychische klachten bij revalidanten te (h)erkennen. De psychologische screening helpt bij het tijdig herkennen van psychische problemen.

In de psychologische screening staan vragen over depressie, angst en kwaliteit van leven. Ook staan er vragen in over hoe mensen omgaan met moeilijke situaties. Dankzij het project Psychologische screening voor mensen met een dwarslaesie is de screening nu ingevoerd in zeven van de acht in dwarslaesie gespecialiseerde revalidatiecentra in Nederland. Het achtste centrum gaat binnenkort ook de screening gebruiken.

Mede door de invoering van de psychologische screening, worden nu zo goed als alle revalidanten aan het begin van de revalidatie gezien door de psycholoog. De screening blijkt positief bij te dragen aan: herkennen of bevestigen van psychologische problemen, verklaren van bepaald gedrag, vroegtijdig inzicht in behoefte aan doorverwijzing naar een psychiater en aan het opstellen van een behandelplan.