Datum van publicatie:

De International Spinal Cord Injury Survey (InSCI) is een wereldwijde studie naar de leefsituatie van mensen met een dwarslaesie. De eerste resultaten over het hebben van betaald werk zijn afgelopen week gepresenteerd.

Ongeveer de helft van de mensen met een dwarslaesie in Nederland tussen de 18 en 65 jaar heeft betaald werk (minimaal een uur per week). Deze arbeidsdeelname is veel lager dan in de algemene Nederlandse bevolking (77%). Hiermee kunnen we niet tevreden zijn. Toch blijkt uit de InSCI studie, een internationaal onderzoek onder meer dan 12.000 mensen met een dwarslaesie uit 22 landen, dat de arbeidsdeelname in de meeste andere landen nog lager is. Gemiddeld over alle 22 landen heeft 37% van de mensen met een dwarslaesie tussen de 18 en 65 jaar betaald werk. Na Zwitserland (61%) is de arbeidsdeelname het hoogste onder de deelnemers uit Nederland (53%), Noorwegen (52%) en Japan (50%).

Arbeidsdeelname is het laagst onder de deelnemers uit Griekenland (18%), Brazilië (14%) en Marokko (10%). Vrouwen hebben minder vaak betaald werk dan mannen, maar het verschil in arbeidsdeelname met de algemene bevolking is in de meeste landen voor vrouwen juist kleiner dan voor mannen. Verdere analyse van de onderzoeksresultaten moet uitwijzen wat de belangrijkste oorzaken zijn voor deze verschillen.

Voor Nederland hebben Rijndam Revalidatie, De Hoogstraat Revalidatie en het Universitair Medisch Centrum Groningen aan dit onderzoek meegedaan. In totaal hebben 264 mensen met een dwarslaesie uit Nederland de InSCI enquête ingevuld. Meer informatie bij Janneke Stolwijk of Marcel Post.