Datum van publicatie:

The Research Network: eerste stap van het bij elkaar brengen van werk in de kliniek en wetenschappelijk onderzoek. Volgens Joris de Graaf, revalidatiearts in opleiding en PhD student, is dat essentieel om de kwaliteit van de patientenzorg te blijven verbeteren.

Promoveren doe je voor een opleidingsplek, niet voor een onderzoeksfunctie”, aldus de kop van een artikel in een recente versie van het Medisch Contact. Het promotietraject is voor veel artsen een middel om toegelaten te worden tot een medische vervolgopleiding tot medisch specialist, waarbij medisch specialisten in spe vaak plichtsmatig een promotietraject op karakter af weten te ronden alvorens zich volledig op de kliniek te storten. De vraag is echter of deze constructie uiteindelijk leidt tot betere medisch specialisten of tot beter wetenschappelijk onderzoek. Het aantal gepromoveerden neemt weliswaar in rap tempo toe de afgelopen decennia, maar deze cijfers verbloemen de uitdaging waar de huidige artsen daadwerkelijk voor staan; het vertalen van alle innovaties en nieuwe medische technologieën naar zorg waar de patiënt ook daadwerkelijk beter van wordt!

Zelf ben ik gelijktijdig met de start van mijn opleiding tot revalidatiearts ook een promotieonderzoek begonnen. Een uitdagende combinatie van klinisch en wetenschappelijk werk, die ik naast afwisselend ook als heel waardevol ervaar. Zo loop je tijdens het werk als arts tegen kennishiaten of vragen van patienten aan, die je inspireren voor je werk als onderzoeker en andersom. Het bij elkaar brengen van deze twee werelden is in mijn ogen dan ook essentieel om de relevantie van wetenschappelijk onderzoek en de kwaliteit van de patientenzorg te blijven verbeteren. Makkelijker gezegd dan gedaan aangezien de opleidingen tot medisch specialist en tot onderzoeker gescheiden zijn en bovendien vaak op andere afdelingen of zelfs verschilllende locaties worden uitgevoerd. Werk aan de winkel dus!

Met dit verhaal in het achterhoofd hebben we in De Hoogstraat en de revalidatieafdeling in het UMC Utrecht recent een Research Network gestart, met als doel om de verschillende junior onderzoekers en artsen in opleiding met elkaar te verbinden en een brug te slaan tussen de kliniek en de wetenschap. Door het organiseren van formele en informere activiteiten zoals gezamenlijk onderwijs en netwerkborrels, hopen we uiteindelijk alle medewerkers binnen de revalidatie met een hart voor wetenschap (onderzoekers, artsen en paramedici uit zowel De Hoogstraat als het UMC Utrecht) te verenigigen, want samen staan we een stuk sterker. Hopelijk kunnen we op die manier iets bijdragen aan het faciliteren van onderzoek binnen de revalidatiegeneeskunde, om zo uiteindelijk net het verschil te kunnen maken voor de individuele patiënt!

Joris de Graaf, revalidatiearts in opleiding en PhD student (onderwerp: lange termijn participatie (en beïnvloedende factoren) van patiënten die een herseninfarct hebben doorgemaakt)