Participatie na een beroerte

Dit project is afgerond

De vele gevolgen van een beroerte, zoals fysieke beperkingen, emotionele en gedragsmatige klachten en cognitieve stoornissen, zorgen ervoor dat deze patiënten vaak minder goed kunnen participeren in de maatschappij (denk bijvoorbeeld aan werk, hobby’s en sociale activiteiten). In dit project proberen we meer inzicht te krijgen in het beloop van de participatie uitkomsten bij patiënten die een beroerte doorgemaakt hebben. We zijn opzoek naar factoren die de participatie na een beroerte mogelijkerwijs positief of negatief beïnvloeden, waarbij we ook kijken naar de langer termijn gevolgen (tot 4 jaar na de beroerte). Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar factoren zoals stemming, cognitieve klachten, bewegen en psychologische factoren. Indien factoren een bewezen positieve of negatieve invloed op de participatie van patiënten met een beroerte hebben, zouden we in de toekomst door het stimuleren van deze positieve factoren of het voorkomen/tijdig behandelen van eventuele negatieve factoren de langer termijn participatie van patiënten met een beroerte kunnen verbeteren. Daarnaast onderzoeken we ook hoe we in Nederland participatie uitkomsten het beste kunnen meten na een beroerte, zodat mogelijk in de toekomst meer aandacht is voor de participatieproblemen waar beroerte patiënten tegen aanlopen.

 

Op 30 november is Joris de Graaf gepromoveerd op dit onderwerp met de verdediging van zijn proefschrift: ‘Participation after stroke: Towards personalized care’.

Projectgroep

  • Prof. dr. J.M.A. Visser-Meily (promotor)

  • Prof. dr. M.W.M. Post (promotor)
  • Dr. V.P.M. Schepers (co-promotor)
  • Drs. J.A. de Graaf (promovendus)

Projectplanning

1 april 2018 – 1 april 2022

Contact

Joris de Graaf