Datum van publicatie:

Communicatieproblemen tussen mensen met afasie en hun zorgprofessionals komen vaak voor. In de zorg wordt goede communicatie steeds belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan het belang van shared decision-making (oftewel gezamenlijke besluitvorming) in zorginstellingen. Gezamenlijk beslissen kan alleen als succesvolle communicatie tussen patiënt en zorgprofessional mogelijk is. In deze studie werden zorgprofessionals getraind om communicatietechnieken te gebruiken bij mensen met afasie. Door het gebruik van communicatietechnieken wordt het makkelijker voor personen met afasie om een boodschap te begrijpen of om zich te uiten.

In 2018 en 2019 werd de interventie CommuniCare ontwikkeld om zorgprofessionals in zorginstellingen te trainen in het gebruik van communicatietechnieken bij mensen met afasie. In 2020 werden in Nederland 254 zorgprofessionals uit vijf verschillende zorginstellingen getraind. 24 zorgprofessionals deden mee aan twee interviews. Het eerste interview vond direct na de training plaats en het andere interview vond 4 maanden later plaats. Zorgprofessionals werden gevraagd naar hun redenen om na de training wel of geen communicatietechnieken te gaan gebruiken.

De perspectieven van zorgprofessionals werden gecodeerd middels CIMO logica. CIMO staat voor Context, Intervention, Mechanisms, Outcomes. De codes bestonden daarom uit vier onderdelen: de communicatietechnieken die zorgprofessionals gebruikten pre-interventie (Context), de interventie elementen (Interventie) die bepaalde mechanismen opwekten (Mechanisme), en resulteerden in het gebruik van communicatietechnieken post-interventie (Uitkomst). Het Capabilities Oppportunities Motivation – Behaviour (COM-B) model werd gebruikt om de mechanismen te categoriseren.

Drie thema’s werden gevonden. Volgens zorgprofessionals verbeterden de informatie, video’s, een e-learning, rollenspellen en feedback gedurende en na de training hun vaardigheden. Informatie en rollenspellen zorgden ervoor dat het gebruik van communicatietechnieken een automatisme werd. Verder verbeterden informatie, video’s en rollenspellen hun motivatie om communicatietechnieken te gebruiken.

Er werden ook barrières gevonden. Zorginstellingen die de communicatievaardigheden van hun zorgprofessionals willen verbeteren moeten overwegen om zorgprofessionals meer kansen te bieden voor ervaringsleren. Ook moeten zorginstellingen bepalen welke zorgprofessionals geschikt zijn om hun collega’s te faciliteren in het gebruik van communicatietechnieken.

Van Rijssen M., Ketelaar M., Vandenborre D., Oostveen J., Veldkamp M., van Ewijk L., Visser-Meily JMA. & Gerrits, E. (2021) Evaluating Communication Partner Training in healthcare centres: Understanding the mechanisms of behaviour change. International Journal of Language & Communication Disorders, 1-14.