Datum van publicatie:

Vergeleken met de algemene bevolking in Nederland ervaren personen met een dwarslaesie of niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten vaker psychologische stress. Psychologische stress wordt gekenmerkt door symptomen van angst en depressie.

Ons onderzoek laat zien dat psychologische stress zes maanden na ontslag uit het revalidatiecentrum voorspeld kan worden door al vroegtijdig in de klinische revalidatie psychologische stress en andere psychologische kenmerken te meten. Systematische screening van deze factoren bij zowel revalidanten als hun naasten kan helpen om personen te identificeren die meer risico lopen op latere psychologische stress.

Het gehele onderzoek en de resultaten zijn beschreven in een Engelstalig wetenschappelijk artikel:

Scholten EWM, Ketelaar M, Visser-Meily JMA, Roels EH, Kouwenhoven M, POWER Group, Post MWM. Prediction of psychological distress among persons with spinal cord injury or acquired brain injury and their significant others. Arch Phys Med Rehabil 2020 Jun 26;S0003-9993(20)30385-3. doi: 10.1016/j.apmr.2020.05.023. Online ahead of print