Datum van publicatie:

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht heeft samen met Dwarslaesie Organisatie Nederland € 185.000,- subsidie gekregen van Zorginstituut Nederland voor een nieuw project.

 Het gaat om een onderzoek  naar screening op mentale problemen van mensen met een recente dwarslaesie. Onder leiding van Christel van Leeuwen en Marcel Post wordt onderzocht of een systematische screening leidt tot het eerder signaleren van mentale problemen en daarmee tot een betere mentale begeleiding.

Het onderzoek is onderdeel van een project van Patiëntenfederatie Nederland met meerdere patiëntenverenigingen en zorginstellingen. De screening bij mensen met een dwarslaesie zal begin 2018 in meerdere Nederlandse revalidatiecentra van start gaan.