Datum van publicatie:

Na het succes van De Virtuele Supermarkt heeft het Dr. C.J. Vaillant onderzoeksfonds een subsidie gehonoreerd aan Tanja Nijboer waarmee een Virtuele Speelgoedwinkel kan worden gebouwd.

Deze Virtuele Speelgoedwinkel zal in de toekomst ingezet worden om cognitieve functies en vaardigheden na hersenletsel bij kinderen in kaart te kunnen brengen. Het zal op vergelijkbare principes gebaseerd worden als de Virtuele Supermarkt, die voor verschillende studies wordt ingezet bij volwassenen na hersenletsel, maar dan in een omgeving die veel beter zal passen bij de belevingswereld van kinderen: de speelgoedwinkel.

Oorzaken hersenletsel bij kinderen

Kinderen kunnen door verschillende oorzaken op jonge leeftijd hersenletsel oplopen. Het kan aangeboren zijn, doordat er bijvoorbeeld een tekort aan zuurstof bij de geboorte was. Het letsel kan zich ook ontwikkelen tijdens de levensloop (bijvoorbeeld in het geval van epilepsie) of ineens verkregen worden door een klap op het hoofd. Hersenschade heeft natuurlijk uiteenlopende gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Nijboer: “Het kind kan motorische problemen hebben. Maar ook meer onzichtbare gevolgen in de denkfuncties zijn mogelijk: denk aan problemen met het geheugen, met aandacht, planning, sociale interacties.”

Protocol tot 5 jaar oud

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) worden kinderen met hersenschade volgens een landelijk gestandaardiseerd protocol gevolgd tot ze 5 jaar oud zijn, en op indicatie langer. Tijdens deze controlemomenten ondergaan zij op verschillende momenten testen voor cognitie, gedrag en motoriek. Cognitieve functies en vaardigheden zijn daar een onderdeel van. Op dit moment wordt deze functies in kaart gebracht met een neuropsychologisch onderzoek. Nijboer: “We gaan nu onze virtuele supermarkt ombouwen tot een virtuele speelgoedwinkel. Het plan is om straks kinderen vanaf de leeftijd van 5 jaar uit te nodigen. Met deze VR-simulatie kunnen we hun cognitieve functies en vaardigheden veel genuanceerder en gedetailleerder in kaart brengen.”

Oogbewegingsdata

De kinderen die meewerken aan het onderzoek wanen zich dankzij de VR-bril in een speelgoedwinkel. Van de onderzoekers krijgen de kinderen enige opdrachten mee. “Ze moeten bijvoorbeeld op zoek naar verschillende soorten speelgoed. Om te bewegen in de virtuele speelgoedwinkel maken ze gebruik van een joystick.” De Utrechtse onderzoekers kijken gedurende de virtuele zoektocht in de speelgoedwinkel met de kinderen mee. “Wij zien op een scherm waar de kinderen naar kijken, hoe lang en hoe vaak ze naar iets kijken, hoe ze navigeren, of ze afgeleid zijn en of ze uiteindelijk bij het juiste speelgoed uitkomen. Al die oogbewegingsdata, verkregen via ‘eye-tracking’, gebruiken we om een vollediger beeld van de cognitieve vaardigheden van de kinderen te krijgen.”

Het project maakt deel uit van de reeks aan innovatieprojecten om cognitieve functies en vaardigheden genuanceerder in kaart te brengen om op die manier een betere link met het dagelijks leven te kunnen leggen.

Helpt u mee deze kinderen verder te brengen in het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden? De Virtuele Speelgoedwinkel kan financieel gesteund worden.