Datum van publicatie:

Ouders zijn de belangrijkste schakel in de zorg rondom een kind met een lichamelijke beperking. In de huidige zorg wordt van hen een steeds actievere rol gevraagd. Om een rol in gelijkwaardig partnerschap met de zorgverleners te vervullen, is het van belang dat de ouders goed geïnformeerd zijn. Toch blijkt dat het voor de ouders lastig is om hun hulpvragen te verwoorden en om de juiste informatie te vinden.

Daarom hebben we samen met ouders, zorgprofessionals en informatietechnologen de WWW-wijzer ontwikkeld. WWW staat voor ‘Wat’, ‘Waar’ en ‘Wie’: Wat is je vraag?, Waar kun je zoeken naar een antwoord hierop? En bij Wie kun je terecht voor verdere hulp? De WWW-wijzer is een digitaal instrument voor ouders en zorgverleners.

In dit onderzoek hebben we de effecten op het gebruik van de WWW-Wijzer bestudeerd. Ouders bestudeerden voorafgaand aan het consult met de revalidatiearts de WWW-Wijzer. Hoewel het gebruik op groepsniveau niet leidde tot meer zelfvertrouwen, tevredenheid of gezinsgerichtheid van de zorg, ervaarden ouders de WWW-Wijzer als zeer waardevol. Inmiddels is de WWW-Wijzer ondergebracht bij www.schouders.nl en wordt via deze weg veelvuldig geraadpleegd.

Alsem MW, Verhoef M, Braakman J, van Meeteren KM, Siebes RC, Jongmans MJ, Visser-Meily JMA, Ketelaar M. Parental empowerment in paediatric rehabilitation: Exploring the role of a digital tool to help parents prepare for consultation with a physician. Child Care Health Dev. 2019 Sep;45(5):623-636. doi: 10.1111/cch.12700