Datum van publicatie:

Woensdag 10 april 2024 promoveerde Heleen Kuiper op haar proefschrift ‘Implementation and outcomes of psychological screening during spinal cord injury rehabilitation’.

Een dwarslaesie (beschadiging aan het ruggenmerg) kan gevoelsverlies en verlamming veroorzaken. Eerder onderzoek laat zien dat mensen met een dwarslaesie vaker angst- en depressiesymptomen ervaren dan mensen zonder dwarslaesie. Ook is bekend dat het risico op angst- en depressiesymptomen gerelateerd is aan bepaalde psychologische factoren, zoals vertrouwen in eigen vermogen (self-efficacy), ziekteperceptie, copingstijl en veerkracht.

Om tijdig eventuele angst- en depressiesymptomen te identificeren, werd in 2018 in de Nederlandse dwarslaesie revalidatiecentra een psychologische screening ingevoerd. Heleen Kuiper ondersteunde de implementatie van deze screening en analyseerde gegevens uit deze screening. Uit haar onderzoek blijkt dat de screening over het algemeen als nuttig ervaren wordt door de betrokken psychologen, andere behandelaars en revalidanten zelf. Alle psychologische factoren die in de screening worden gemeten dragen in meer of mindere mate bij aan het verklaren van angst- en depressiesymptomen.

In het proefschrift worden een aantal aanbevelingen gedaan om de integratie van de screening in de multidisciplinaire revalidatiebehandeling van mensen met een dwarslaesie verder te verbeteren.