Datum van publicatie:

Promotie: T.I. (Tanja) Mol

Titel proefschrift: The road to self-regulation

Promotor: prof.dr. M.W.M. (Marcel) Post, prof. dr. C. van Bennekom

Copromotoren: dr. E (Eline) Scholten

Wanneer: woensdag 18 januari 2023 om 12.45 uur

Locatie: Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen

 

Samenvatting

Medisch-specialistische revalidatie draagt bij aan het voorkomen, verminderen en elimineren van beperkingen die veroorzaakt worden door een chronische aandoening of handicap. Het overstijgende doel van revalidatie is het verbeteren van eigen regie, participatie in de maatschappij en kwaliteit van leven van de patiënt. Dit proefschrift is uitgevoerd in de context van een groter onderzoek: ‘Meten van Uitkomsten van Revalidatie in Nederland’ (MUREVAN) en is vooral gericht op het meten van eigen regie.

Het proefschrift beschrijft de ontwikkeling van de Self-Regulation Assessment (SeRA): een meetinstrument voor eigen regie voor in de medisch-specialistische revalidatie. Uit focusgroep discussies met voormalig revalidanten en een Delphi studie onder revalidatieartsen werd duidelijk wat relevante aspecten van eigen regie zijn, voor de revalidatie context. Een systematisch literatuuronderzoek liet zien dat er binnen de revalidatie geen vragenlist is die alle relevante aspecten van eigen regie uitvraagt.

Vervolgens is de SeRA vragenlijst ontwikkeld gebaseerd op deze relevante aspecten. Interviews met voormalig revalidanten van zowel autochtone als niet-Westerse achtergrond (Nederlandstalig) bevestigden de relevantie, volledigheid en begrijpelijkheid van de inhoud van de SeRA. Hierna is de SeRA aan voormalig revalidanten voorgelegd en meer dan 550 personen hebben deze ingevuld. Uit statistische analyse blijkt dat de SeRA vier sub-schalen heeft: ‘inzicht in eigen diagnose’, ‘inzicht in eigen mogelijkheden’, ‘toepassen van eigen regie’, en ‘organiseren van hulp’. Het gebruik van de SeRA kan helpen om patiënten te identificeren die risico lopen op lage eigen regie en richting geven aan de revalidatiebehandeling. Ook kan het bijdragen aan het vastleggen van uitkomsten van revalidatie.

Lees hier de uitgebreide Nederlandse samenvatting.