Datum van publicatie:

Promotie: Maren van Rijssen

Titel proefschrift: CommuniCare: Development, evaluations and implementations of a generic Communication Partner Training using perspective of people with aphasia and healthcare professionals

Promotoren: Prof.dr. P.A.M. Gerrits, prof.dr. J.M.A. (Anne) Visser-Meily

Copromotoren: dr. L. van Ewijk

Wanneer: woensdag 21 december 10.15-11.15 uur

Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht en via livestream

 

Samenvatting

Effectieve communicatie in de zorg kan (volledig) ontoegankelijk worden voor personen met afasie, door de communicatieproblemen tussen hen en hun zorgprofessionals. Personen met afasie nemen vaak niet deel wanneer er beslissingen worden genomen, tonen een slechter eindresultaat na revalidatie dan mensen zonder afasie, slechtere uitkomsten in kwaliteit van leven en hebben zelfs een hogere kans op voortijdig overlijden. Verschillende studies tonen aan dat wanneer zorgprofessionals communicatietechnieken gebruiken in gesprekken, de communicatie met personen met afasie verbetert. Om zorgprofessionals daarbij te helpen zijn er internationaal veel verschillende Communicatie Partner Training (CPT) interventies ontwikkeld. De CPT interventies die beschreven zijn in de literatuur bevatten veel verschillende interventie elementen en worden op veel verschillende wijzen aangeboden. De CPT interventies zijn moeilijk met elkaar te vergelijken en de implementatie ervan is nog weinig geƫvalueerd.

Het doel van dit proefschrift is om de toegankelijkheid van communicatie in Nederlandse en Vlaamse zorginstellingen te verbeteren voor personen met afasie. Daarvoor werd onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en evaluatie van een Nederlandstalige CPT interventie. De resultaten in dit proefschrift bieden inzicht in de ervaringen, wensen en behoeften van mensen met afasie, naasten en zorgprofessionals om de communicatie in de zorg te verbeteren. Daarnaast geeft de evaluatie van de interventie inzicht in hoe verschillende interventie elementen in een CPT interventie werken, waarom die elementen belangrijk zijn, en welke uitkomsten er verwacht kunnen worden na het implementeren van die interventie elementen in verschillende settingen. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen gedaan voor zorginstellingen die de toegankelijkheid van communicatie voor mensen met afasie willen verbeteren, en worden er aanbevelingen gedaan voor onderwijs in zorg en welzijn.