Datum van publicatie:

Vandaag promoveert Maren van Rijssen bij de leerstoel Logopediewetenschap met haar proefschrift getiteld ‘CommuniCare’.

Afasie is een veelvoorkomende taalstoornis ten gevolge van een beroerte. Er zijn meer mensen met afasie dan met Parkinson, en toch is deze taalstoornis bij veel Nederlanders onbekend. Dat is jammer, want voor mensen met afasie is het vaak erg lastig om anderen te begrijpen of zichzelf te uiten. Sommige mensen met afasie hebben sporadisch moeite om op woorden te komen, terwijl anderen helemaal geen woorden meer kunnen vinden en gesprekken moeilijk kunnen volgen.

Na de beroerte komen mensen eerst in het ziekenhuis terecht. Na een aantal dagen gaan ze naar een revalidatiecentrum om daar aan hun herstel te werken. Mensen met afasie hebben moeite met communiceren, zo ook met hun zorgverleners. Dat kan leiden tot onduidelijkheden over behandelingen. Mensen met afasie hebben vaak hogere medische kosten en zijn vaak minder tevreden over de zorg.

PROMOTIEONDERZOEK

In dit promotieonderzoek zijn de behoeften van mensen met afasie, hun naasten en hun zorgverleners onderzocht. Vanuit die behoeften is een interventie ontwikkeld om de communicatie tussen mensen met afasie en zorgverleners te verbeteren. Die interventie werd CommuniCare genoemd en bestond uit het trainen en coachen van zorgprofessionals om communicatietechnieken te gebruiken, zoals het gebruik van gebaren en mimiek, of het opschrijven van woorden tijdens een gesprek.

Bijna 300 zorgprofessionals ontvingen de interventie CommuniCare. CommuniCare hielp zorgprofessionals om de kennis, vaardigheden en het vertrouwen te krijgen om communicatietechnieken te gebruiken. Websites, folders en bewegwijzering in zorginstellingen werden aangepast, zodat mensen met afasie deze beter konden begrijpen.

Wanneer: Locatie: Academiegebouw, Domplein 29 & online (via deze link)
Promovendus: Maren van Rijssen
Proefschrift: CommuniCare
Promotor(es): prof. dr. P.A.M. Gerritsprof. dr. J.M.A. Visser-Meily
Co-promotor(es): dr. L. van Ewijk