Datum van publicatie:

Promotie: L.A. (Lauriane) Spreij

Titel proefschrift: Neuropsychology from paper-and-pencil to technology Advancing cognitive rehabilitation

Promotoren: prof.dr. J.M.A. (Anne) Visser-Meily

Copromotor: dr. T.W.C. (Tanja) Nijboer

Wanneer: dinsdag 24 november 2020 14.30 – 15.30 uur

Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.

 

Samenvatting

Patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) krijgen vaak te maken met cognitieve stoornissen, zoals vergeetachtigheid of moeite met concentreren. Dit kan tot beperkingen leiden in het dagelijks functioneren van een patiënt. Cognitieve revalidatie is gericht op het zo goed mogelijk leren omgaan met deze beperkingen. De behandeling begint met een neuropsychologisch onderzoek (NPO) om de cognitieve stoornissen in kaart te brengen. Het huidige NPO bestaat grotendeels uit pen-en-papier tests. Deze tests staan echter ver af van de dynamiek van het dagelijks leven waarin de patiënt de beperkingen ervaart. Dit heeft tot gevolg dat de testresultaten moeilijk te vertalen zijn naar het dagelijks functioneren. Daarnaast zijn de pen-en-papier tests soms niet gevoelig genoeg om milde cognitieve stoornissen te vangen. In dit onderzoek hebben we de haalbaarheid, gebruikerservaring en meerwaarde onderzocht van drie nieuwe methodes: een cognitieve klachtenlijst, een digitaal neuropsychologisch onderzoek (in samenwerking met Philips Research) en virtual reality (in samenwerking met Atoms2Bits).

De Cognitieve Complaints – Participation (CoCo-P) vragenlijst werd samen met behandelaars en patiënten ontwikkeld om cognitieve klachten in het dagelijks leven in kaart te brengen. Met een digitaal neuropsychologisch onderzoek worden de prestaties van een patiënt van A-Z vastgelegd, waardoor cognitieve stoornissen gemeten worden die niet gemeten kunnen worden met pen-en-papier tests. Tenslotte, blijkt virtual reality inzetbaar te zijn bij patiënten met NAH. Milde cognitieve stoornissen kunnen hierdoor gemeten worden in een nagebootste dagelijkse omgeving. Het zo goed mogelijk in kaart brengen van cognitieve stoornissen is van groot belang, omdat de diagnostiek aanknopingspunten biedt voor een behandeling.