Datum van publicatie:

Promotie: J.J.T.  (Jord) Vink

Titel proefschrift: Plasticity of neural networks: Diagnostic and therapeutic transcranial magnetic stimulation of healthy and infarcted brains

Promotoren: prof. dr. R.M. (Rick) Dijkhuizen,  prof. dr. J.M.A. (Anne) Visser-Meily, prof. dr. H.B. (Bart) van der Worp

Copromotor: dr. S.F.W. (Bas) Neggers

Wanneer: woensdag 27 september 2023 14.15-15.15 uur

Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht en digitaal via de livestream.

 

Samenvatting

Ondanks ontwikkelingen in acute behandeling en revalidatie lijden veel patiënten met een beroerte aan een blijvende beperking van hand- en armfunctie. Dit maakt beroerte de meest voorkomende oorzaak van invaliditeit bij volwassenen. Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) is een veelbelovende behandeling voor het verbeteren van motorisch herstel na een beroerte. rTMS is een niet-invasieve hersenstimulatie methode waarmee hersenactiviteit gemoduleerd kan worden met behulp van elektromagnetische inductie. Voordat deze behandeling gebruikt kan worden in de klinische revalidatie moet de effectiviteit op lange termijn onderzocht worden en moet het werkingsmechanisme beter begrepen worden.

Het eerste deel van het proefschrift is gericht op het verdiepen van ons begrip van hoe rTMS gebruikt kan worden om hersennetwerken te beïnvloeden, en hoe deze kennis ingezet kan worden voor het ontwikkelen van rTMS-behandelingen door middel van meer fundamenteel onderzoek bij gezonde vrijwilligers. Het tweede deel van het proefschrift richt zich specifiek op de ontwikkeling van TMS-behandeling voor het herstel van hand- en armfunctie na een beroerte. We laten zien dat rTMS behandeling het herstel van hand- en armfunctie verbetert, invaliditeit en afhankelijkheid vermindert en de klinische revalidatieperiode versnelt in een fase twee klinische trial met zestig patiënten. We identificeren twee verschillende behandelmechanismen: normalisatie van neurofysiologische processen en reorganisatie van de motorische gebieden in de aangedane hersenhelft.

Tot slot laten we zien dat de effectiviteit van de behandeling afhankelijk is van de ernst van de uitval en van de integriteit van de corticospinale banen. Deze factoren kunnen gebruikt worden om patiënten te selecteren voor rTMS behandeling. Deze resultaten vormen de basis voor vervolgonderzoek in de vorm van een fase-3 multi-centrum studie naar de effectiviteit van rTMS behandeling voor het herstel van hand- en armfunctie na een beroerte.