Promotie: Jessica de Wit

Titel proefschrift: Supporting caregivers of people with Amyotrophic Lateral Sclerosis

Promotoren: prof.dr. J.M.A. Visser-Meilij en prof.dr. L.H. van den Berg

Copromotor: dr. C.D. Schröder en dr. A. Beelen

Wanneer: woensdag 9 oktober om 14.30 uur

Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Nederlandse samenvatting