Datum van publicatie:

Promotie: I.M.C. Huenges Wajer MSc

Titel proefschrift: Cognitive & psychosocial outcomes after aneurysmal subarachnoid hemorrhage

Promotoren: prof.dr. G.J.E. Rinkel en prof.dr. J.M.A. Visser-Meilij

Copromotor: dr. M.J.E. van Zandvoort

Wanneer: dinsdag 2 juli 2019 14.30 – 15.30 uur

Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

 

Samenvatting

Een subarachnoïdale bloeding (SAB) is een bloeding in de ruimte rondom de hersenen. In een deel van de gevallen ontstaat deze bloeding door een scheur in een uitstulping van een bloedvat, wat ook wel een aneurysmatische SAB (aSAB) wordt genoemd. Veel patiënten die de aSAB overleven hebben moeite hun leven weer op te pakken, ook wanneer er geen lichamelijke problemen zijn. Patiënten hebben last van problemen in hun denkfuncties (cognitieve stoornissen) zoals bijvoorbeeld een minder goed geheugen of snel afgeleid zijn.

Maar ook depressieve klachten, angstklachten en posttraumatische stressklachten (psychosociale klachten) komen regelmatig voor. In het proefschrift ‘Cognitive and psychosocial outcomes after aneurysmal subarachnoid hemorrhage’ is gezocht naar factoren die gerelateerd zijn aan de cognitieve en/of psychosociale klachten en stoornissen na een aSAB. Zo blijkt dat de mate van doorbloeding van de hersenen direct na de aSAB de cognitieve stoornissen niet kunnen verklaren, maar dat neurologische complicaties na de aSAB, zoals (kleine) infarcten ín de hersenen of een toename van vocht in de hersenen (waterhoofd), hierin wél een rol spelen.

Cognitieve klachten en angstgevoelens na een aSAB hangen samen met de mate waarin patiënten zich beperkt voelen in het kunnen deelnemen aan de maatschappij zoals sporten, werken, sociale rollen etc. De bevindingen in het proefschrift helpen beter begrijpen en voorspellen waar patiënten, die na een aSAB lichamelijk goed hersteld zijn, bij thuiskomst uit het ziekenhuis tegen aan kunnen lopen. Het laat daarnaast zien hoe belangrijk het voor revalidatiezorg na een aSAB is om het cognitief en emotioneel functioneren te beoordelen.