Nederlandse Dwarslaesie Database

Om als revalidatiecentra van elkaar te kunnen leren is het nodig om gegevens over de dwarslaesie en bijkomende problemen op een nationaal en internationaal vergelijkbare manier vast te vastleggen. De International Spinal Cord Society (ISCoS) heeft daartoe een serie “datasets” ontwikkeld (zie hier voor meer informatie over deze datasets).

In een eerder innovatieproject zijn de ISCoS datasets in het Nederlands vertaald is een landelijke database opgezet (zie hier voor meer informatie over dit innovatieproject). Het doel van het huidige project is om deze database te beheren en de verzamelde gegevens toegankelijk te maken voor de deelnemende revalidatiecentra en voor onderzoek.

Projectgroep

  • Dr. J. Stolwijk (projectleider)

  • Prof. Dr. M.W.M. Post (projectleider)
  • Dr. E.W.M. Scholten (projectmedewerker)
  • Prof. dr. C. van Bennekom (RC Heliomare, vertegenwoordiger werkgroep artsen NVDG)
  • Dr. J. Nachtegaal (RC Heliomare)
  • Mw. E.H. Roels (UMCG)
  • Dr. R. Osterthun (Rijndam)

Projectpartners

  • Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap

  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
  • Federatie Medisch Specialisten

Financiering

Revalidatie Nederland

Projectplanning

Doorlopend.

Contact

Eline Scholten, e.scholten@dehoogstraat.nl

Deelnemende instellingen

Adelante, Hoensbroek
De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht
Heliomare, Wijk aan Zee
Het Roessingh, Enschede
Reade Revalidatie, Amsterdam
Rijndam Revalidatie, Rotterdam
Sint Maartenskliniek, Nijmegen
Universitair Medisch Centrum Groningen