Nederlandse Dwarslaesie Database

Om als revalidatiecentra van elkaar te kunnen leren is het nodig om gegevens over de dwarslaesie en bijkomende problemen op een nationaal en internationaal vergelijkbare manier vast te vastleggen. De International Spinal Cord Society (ISCoS) heeft daartoe een serie “datasets” ontwikkeld (zie hier voor meer informatie over deze datasets).

In een eerder innovatieproject zijn de ISCoS datasets in het Nederlands vertaald is een landelijke database opgezet (zie hier voor meer informatie over dit innovatieproject). Het doel van het huidige project is om deze database te beheren en de verzamelde gegevens toegankelijk te maken voor de deelnemende revalidatiecentra en voor onderzoek.

Projectgroep

  • Prof.dr. M.W.M. Post (projectleider)

  • Mw. M. van der Graaf (projectmedewerker)
  • Dr. J. Nachtegaal (RC Heliomare)
  • Prof. dr. C. van Bennekom (RC Heliomare)
  • vertegenwoordiger werkgroep artsen NVDG

Projectpartners

  • Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap

  • Revalidatiecentrum Heliomare
  • Fastguid

Projectplanning

Doorlopend.

Contact

Maureen van der Graaf, m.v.d.graaf@dehoogstraat.nl

Deelnemende instellingen

Universitair Medisch Centrum Groningen
Het Roessingh, Enschede
Sint Maartenskliniek, Nijmegen
Reade