Datum van publicatie:

Project PRO wordt ‘Partnerschap’

PRO staat voor Partnerschap in Revalidatie Onderzoek & innovatie. Met dit tweejarig project hebben we gewerkt aan een infrastructuur waarin we samenwerking met ervaringsdeskundigen in onderzoek en innovatie stimuleren. Partnerschap, zoals we deze samenwerking van nu af aan noemen, vinden we vanzelfsprekend.

Vanaf vandaag is bij het onderwerp partnerschap informatie te vinden over samenwerking met ervaringsdeskundigen in onderzoeks- en innovatieprojecten. Hier is onze visie te vinden en een interactieve PDF met informatie en inspiratie voor ervaringsdeskundigen, onderzoekers en projectleiders. Hierin is meer te lezen over de vragen; Hoe verloopt nou eigenlijk een onderzoeks- of innovatieproject? Welke fasen zijn hierin te onderscheiden? Wat kan je in elke fase doen om samenwerking te stimuleren?

Partnerschap vraagt vaardigheden van zowel ervaringsdeskundigen als onderzoekers. Daarom is er een training die door onderzoekers en ervaringsdeskundigen samen gevolgd kan worden. In de cursus komen zowel theoretische onderwerpen als een praktische opdracht aan bod. Daarnaast kan er ook advies op maat gegeven worden voor iedereen die bij een project praktisch advies kan gebruiken, voor langere tijd of eenmalig.

Partnerschap is tot stand gekomen in samenwerking met ons kernteam van ervaringsdeskundigen en onderzoekers, patiëntenvereniging CP Nederland, Spierziekten Nederland en oudervereniging OuderInzicht.

PRO is gefinancierd door KCRU en ZonMw.

Vormgeving Jeanne Melchels