Datum van publicatie:

Dr. Jan Willem Gorter

bij besluit van het college van bestuur per 1 augustus 2021 benoemd tot hoogleraar bij de faculteit Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van ‘Kinderrevalidatiegeneeskunde

is voornemens

op dinsdag 8 november 2022 te 16.15 uur

 

in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht zijn ambt te aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld:

Vertrouwen in de toekomst

 

De oratie zal alleen door genodigden fysiek kunnen worden bijgewoond. Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht nodigt u hierbij van harte uit tot het online bijwonen van de plechtigheid.
U kunt de oratie volgen via: video.uu.nl/lives/academiegebouw_aula