Datum van publicatie:

Wanneer rTMS (niet-invasieve hersenstimulatie) inzetten na een beroerte voor herstel van de paretische arm?

Om bewijs te verzamelen op welk moment na een beroerte rTMS het best kan worden ingezet voor een maximaal effect voor herstel van de armfunctie is er een meta-analyse uitgevoerd. Een meta-analyse is een onderzoek waarbij de resultaten van eerdere uitgevoerde onderzoeken samen worden genomen om een meer precieze uitspraak te doen over de bevindingen van deze studies.

In de meta-analyse zijn 38 studies meegenomen waarbij er gekeken is op welk moment na de beroerte de rTMS is ingezet als behandeling voor herstel van de paretische arm. Het volgende onderscheid kon worden gemaakt voor de fases na een beroerte: acute to early subacute (<1 maand), early subacute (1-3 months), late subacute (3-6 months) and chronic (>6 months).

Een belangrijke bevinding is dat rTMS het meest effectief lijkt te zijn wanneer het wordt toegepast binnen de 1e maand na de beroerte, als dit wordt vergeleken met rTMS dat is toegepast 1-3 maanden of >6 maanden na een beroerte. Deze bevinding laat zich zien als de armfunctie wordt getest door de Fugl-Meyer (een uitkomstmaat op functieniveau).

Van Lieshout ECC, Van der Worp HB, Visser-Meily JMA, Dijkhuizen RM. Timing of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Onset for Upper Limb Function after Stroke: A Systematic Review and Meta-analysis. Front. Neurol., 03 December 2019.