Datum van publicatie:

Vermoeidheid is een vaak voorkomend probleem bij volwassenen met Cerebrale Parese (CP). Deze vermoeidheid kan van invloed zijn op de kwaliteit van leven en de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Bovendien is de ervaren vermoeidheid niet altijd hetzelfde.

In een onderzoek dat we vanuit De Hoogstraat Revalidatie en Rijndam Revalidatie hebben uitgevoerd hebben we bij volwassenen met CP (die in staat zijn te lopen) een week lang 4 keer per dag naar de ervaren vermoeidheid gevraagd. Dit hebben we gedaan middels een SMS service waarin aan de deelnemers werd gevraagd: Hoe moe bent u op dit moment? OP een schaal van 0-10 kon daar op worden geantwoord. Daarnaast hebben we bekeken of de vermoeidheid mogelijk samenhangt met slaapgedrag (gemeten met vragenlijst) of fysieke activiteit (gemeten met activiteitenmonitor).

Deze nieuwe publicatie laat zien dat er bij volwassenen met CP drie vermoeidheidsprofielen zijn te herkennen. Een groep volwassenen met CP die de hele dag hoog scoort op vermoeidheid (stabiel hoog), een groep die hele dag laag scoort op vermoeidheid (stabiel laag), en een groep waarbij de vermoeidheid gedurende de dag toeneemt (toenemend). Zie figuur 1 (klik op figuur om te vergroten).

De drie profielen laten zien dat vermoeidheid individueel anders kan zijn. We vonden geen samenhang tussen de vermoeidheid en het slaapgedrag. De profielen laten zien dat het relevant kan zijn om de vermoeidheid individueel en per dag goed in kaart te brengen. Op deze manier kan  een volwassene met CP op maat geholpen worden om de vermoeidheid aan te pakken.

Het artikel is (open accesss) gepubliceerd in het tijdschrift Developmental Medicine and Child Neurology.
Verschuren O, Benner JL, Balemans ACJ, Horemans H, Van Den Berg-Emons RJG, Van Der Slot WMA. Real-time daily fatigue, sleep, physical activity, and health-related fitness in adults with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2022