Datum van publicatie:

Uitval bij de HandbikeBattle onderzocht: hoeveel deelnemers haken af en waarom?

De HandbikeBattle (HBB) is een jaarlijkse uitdaging waarin oud-revalidanten na ongeveer 5 maanden training in een handbike een berg in Oostenrijk oprijden. In dit artikel hebben wij onderzocht hoeveel deelnemers aan het HandbikeBattle onderzoek 2013-2018 tijdens de trainingsperiode zijn uitgevallen, wat de redenen daarvoor waren en of er verschillen waren tussen de deelnemers aan het HBB onderzoek die wel of niet uitvielen.

Van de 313 deelnemers viel een klein deel van in totaal 45 mensen (14%) uit. Deze uitval is laag in vergelijking met ander onderzoek naar inspanningsinterventies. Bij een van de deelnemende centra was de uitval duidelijk hoger (45%) dan bij de andere centra, waarschijnlijk door een ander beleid voor de selectie- en begeleiding van deelnemers. Bij bijna de helft van de uitval waren medische problemen, zoals decubitus, longproblemen of schouderklachten de belangrijkste oorzaak, en bij 29% ging het om motivatieproblemen. Er waren weinig verschillen tussen de deelnemers en uitvallers, alleen deden uitvallers voor die tijd gemiddeld minder aan sport en hadden zij bij het begin van de training gemiddeld een iets lager inspanningsvermogen. Deze groep vraagt mogelijk extra begeleiding om uitval te voorkomen.

Palsma JC, Kouwijzer I, Adriaansen J, Valent LJM, van der Woude LHV; HandbikeBattle group, Post MWM, de Groot S. Low drop-out rates in the HandbikeBattle free-living training study: understanding the reasons for dropping out. Spinal Cord Ser Cases. 2022 Feb 7;8(1):20. doi: 10.1038/s41394-022-00490-1.