Datum van publicatie:

De AO Spine PROST is een relatief nieuw meetinstrument, maar al wereldwijd gebruikt binnen traumachirurgie. Het is ontwikkeld om de kwaliteit van leven en functioneren te meten van mensen met een traumatische incomplete dwarslaesie.

De kwaliteit van leven en functioneren wordt gemeten aan de hand van 19 vragen over functioneren, bijvoorbeeld huishoudelijke activiteiten, toiletgang of slapen. Het unieke aan deze vragenlijst is dat gevraagd wordt om het huidige functioneren te vergelijken met vóór het trauma. Omdat we dit meetinstrument ook graag willen gebruiken bij mensen met een niet-traumatische of complete dwarslaesie hebben we onderzocht of dit meetinstrument ook geschikt is voor hen.

Deze publicatie beschrijft een onderzoek onder 29 volwassenen met een dwarslaesie. Uit de resultaten blijkt dat de AO Spine PROST wel geschikt is voor mensen met een niet-traumatische of complete dwarslaesie, maar door enkele aanpassingen in de instructies bij de AO Spine PROST en woordkeuzes in de vragen zou het passender worden. De publicatie beschrijft ook deze aanbevelingen en is zo een belangrijke stap in de doorontwikkeling van dit meetinstrument.

Hakbijl AJ, van Diemen T, Dompeling S, Oner FC, Post MWM, Sadiqi S. Applicability of the AO Spine Patient Reported Outcome Spine Trauma (PROST) in people with motor-complete spinal cord injury: a cognitive interview study. Spinal Cord.