Datum van publicatie:

In dit onderzoek hebben we de overeenkomsten beschreven van reikbewegingen met de arm en hand tussen ratten en mensen in de subacute fase na een beroerte. De relatie van de reikbewegingen met uitkomstmaten uit de kliniek werd ook bekeken.

De reikbeweging (het reiken naar voedsel op een plateau) is een gedragsmatige methode waarmee een onderscheid gemaakt kan worden tussen werkelijk herstel van armfunctie en compensatie. De taak kan uitgevoerd worden door zowel ratten als mensen, wat van belang is voor translationeel onderzoek (de brug tussen laboratoriumonderzoek en de klinische praktijk).

In totaal werden er 12 patiënten geïncludeerd vanuit de B-STARS studie (Brain STimulation for Arm Recovery after Stroke) en 17 ratten vanuit een soortgelijk preklinisch onderzoek. De bewegingspatronen van de reikbeweging lieten significante gelijkenissen zien tussen ratten en mensen. Beiden lieten significante verbeteringen zien op de bewegingselementen over de tijd. Op de eerste meting na de beroerte zagen we zwakte van de spieren en een vertraagd herstel in spieren van de onderarm en hand/poot.

Ratten vertoonden bij bepaalde bewegingselementen (bijvoorbeeld semi-gebogen vingers, richten, pronatie en grijpen) vanaf het begin een bijna normale uitvoer, waardoor er geen verbetering over de tijd meetbaar was. De reikbeweging liet sterke samenhang zien met de veel gebruikte uitkomstmaten uit de kliniek in de eerste drie maanden na een beroerte. Concluderend lijkt de reikbeweging een waardevolle en effectieve translationele taak voor het beoordelen van motorisch herstel bij mensen en ratten met een beroerte.

Van Lieshout ECC, Boonzaier J, Pel AJ, van Heijningen CL, Vink JJ, Visser-Meily JMA, van Tilborg GAF, Dijkhuizen RM. Translational Value of Skilled Reaching Assessment in Clinical and Preclinical Studies on Motor Recovery After Stroke. Neurorehabil Neural Repair. 2021 Apr 7:15459683211005022. doi: 10.1177/15459683211005022. Online ahead of print.