Datum van publicatie:

Dat cognitieve problemen na een hersenletsel kunnen leiden tot beperkingen in het sociale en maatschappelijke leven is bekend. Mogelijk spelen ook sociale cognitieve problemen hierbij een rol. Voorbeelden van sociale cognitie zijn het kunnen herkennen van emoties en het kunnen verplaatsen in een ander. Er is nog weinig bekend over sociale cognitie na een beroerte.

Deze nieuwe publicatie laat zien dat er in een groep van 118 mensen met milde sociaal cognitieve problemen geen relatie is met participatie drie tot vier jaar na een beroerte. Er is meer onderzoek nodig om te weten of er wel een verband is tussen sociale cognitie en participatie bij mensen die een ernstiger beroerte hebben doorgemaakt en meer sociaal cognitieve problemen hebben: in dat geval kan sociale cognitie een aanknopingspunt zijn voor behandeling. Het artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Neuropsychological Rehabilitation

Stiekema APM, Nijsse B, de Kort PLM, Spikman JM, Visser-Meily JMA, van Heugten CM. The relationship between social cognition and participation in the long term after stroke. Neuropsychol Rehabil. 2019 Dec 19:1-15.