Datum van publicatie:

Mensen met een dwarslaesie blijken niet dezelfde persoonlijkheidskenmerken te rapporteren als de algemene Nederlandse bevolking bij de start van klinische revalidatie.

Hoge scores op neuroticisme (emotionele instabiliteit) en lage scores op zelfwaardering bij de start van de revalidatie hangen samen met meer symptomen van angst en depressie. Het wordt aanbevolen om persoonlijkheid te meten aan het begin van de klinische revalidatie om personen met een dwarslaesie die meer risico lopen op het ontwikkelen van stemmingsklachten tijdig te kunnen ondersteunen. Toekomstig onderzoek met een grotere steekproef is nodig om de resultaten uit deze studie te kunnen bevestigen. Het artikel is gepubliceerd in Spinal Cord.

Van Leeuwen CMC, Papazoglou E, Van Eersel JHW, Stolwijk-Sw├╝ste JM, Post MWM. Associations between personality traits and depressive and anxiety symptoms among persons with spinal cord injury in first inpatient rehabilitation. Spinal Cord. 2024 Feb 23. doi: 10.1038/s41393-024-00964-z. Online ahead of print.