Datum van publicatie:

Afasie na beroerte maakt de communicatie tussen zorgprofessionals en de patiënt ingewikkeld. Belangrijke gesprekken over bijvoorbeeld gezamenlijke besluitvorming van het zorgtraject, maar ook informele gesprekken tijdens de dagelijkse verzorging zijn hierdoor lastig. Dit is voor zowel de patiënt, als de zorgverlener een onprettige en onwenselijke situatie.

Er zijn manieren en communicatietechnieken die zorgprofessionals kunnen inzetten om het gesprek met mensen met een afasie drastisch te verbeteren. Dit vraagt uiteraard kennis en vaardigheden. Om te achterhalen welke knelpunten nu het meest prominent zijn voor zorgprofessionals, en in kaart te brengen op welke wijze zij graag de eventueel benodigde kennis en vaardigheden zouden willen vergaren, is dit kwalitatieve onderzoek uitgevoerd.  17 zorgprofessionals van verschillende disciplines werden daarom geïnterviewd. Uit deze interviews kwamen 4 belangrijke thema’s:

1.) volgens zorgprofessionals is het verlenen van zorg aan, en de behandeling van mensen met een afasie veel moeilijker dan aan mensen zonder afasie. Wanneer de patiënt bijvoorbeeld weer mag oefenen met lopen met een stok, maar de instructie niet begrijpt, maakt dat de fysiotherapeutische behandeling een stuk lastiger.

2.) organisatorische wijzigingen zijn nodig om de zorg voor mensen met een afasie te verbeteren; zowel de fysieke omgeving (afasie-vriendelijke bewegwijzing) als bijvoorbeeld meer tijd tijdens een behandeling wanneer iemand ook een afasie heeft, zodat instructies rustig uitgelegd kunnen worden.

3.) de rol van de logopedist moet anders; veel meer in de rol van coach en op de afdeling, dan in de traditionele rol van behandelaar van de patiënt.

4.) zorgprofessionals zouden graag meer training willen, en dan bij voorkeur periodiek, inclusief rollenspellen.

Al deze bevindingen zijn gebruikt in het project CommuniCare om een instellingsbrede interventie te ontwikkelen.

 

Van Rijssen MN, Veldkamp M, Bryon E, Remijn L, Visser-Meily JMA, Gerrits E, Van Ewijk L. How do healthcare professionals experience communication with people with aphasia and what content should communication partner training entail? Disabil Rehabil. 2021 Feb 2:1-8. doi: 10.1080/09638288.2021.1878561. [Online ahead of print]