Datum van publicatie:

Deelname aan de maatschappij, ook wel participatie genoemd, is een belangrijk onderdeel van revalidatie. Medisch specialistische revalidatie behandelt mensen met uiteenlopende diagnoses en helpt mee aan het optimaliseren van participatie voor al deze revalidanten. In deze studie is onderzocht welke diagnosegroepen op welke vlakken van participatie meer of minder problemen ervaren.

Resultaten uit acht bestaande onderzoeken naar participatie van revalidanten zijn voor deze studie samengevoegd. Alle data is na samenvoegen opnieuw geanalyseerd. De acht originele studies hadden overeen dat ze allemaal participatie hebben gemeten met de Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie Participatie (USER-Participatie). Dit meetinstrument meet participatie met 31 vragen verdeeld over drie verschillende schalen: frequentie, restricties en tevredenheid. Dezelfde 31 vragen hebben wij voor deze studie verdeeld in drie domeinen: productiviteit (werk, opleiding), vrijetijdsbesteding en sociale activiteiten.

De verschillende diagnosegroepen binnen deze studie waren revalidanten met: hersentumor, CVA, hersenletsel anders dan een hersentumor of een CVA, SMA, progressieve neurologische aandoeningen, SAH, hartziekte of een dwarslaesie. Voor al deze diagnosegroepen zijn uitkomstscores over frequentie, restricties en tevredenheid van participatie vergeleken. Ook voor productiviteit, vrijetijdsbesteding en sociale activiteiten zijn participatie uitkomsten van deze diagnosegroepen met elkaar vergeleken.

Het belangrijkste resultaat van deze studie is dat we verschillen hebben gevonden in participatieniveaus tussen de verschillende diagnosegroepen. Zo blijken mensen met progressieve neurologische aandoeningen vaker meer problemen te ervaren op het gebied van participatie. Daarentegen blijken mensen met een hartziekte vaak minder problemen met participatie te ondervinden, vergeleken met de andere diagnosegroepen. Uiteraard verschilt dit wel per schaal of per domein.

De belangrijkste conclusie is dat het heel belangrijk is om tijdens het revalideren altijd aandacht te hebben voor participatie van revalidanten. Daarnaast is het goed om te realiseren dat participatieproblemen kunnen plaatsvinden op verschillende gebieden en dat dit per persoon kan verschillen. Nieuwsgierig naar alle uitkomsten? Die zijn hier te lezen.

Mol TI, van Bennekom CAM, Schepers VPM, Ter Hoeve N, Kruitwagen-van Reenen ET, Visser-Meily JMA, Post MWM. Differences in societal participation across diagnostic groups: Secondary analyses of eight studies using the Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation-Participation. Arch Phys Med Rehabil. 2021;102: 1735−45. doi: 10.1016/j.apmr.2021.02.024.