Datum van publicatie:

Voor mensen die een beroerte doorgemaakt hebben is het verbeteren van participatie, in welke mate iemand na een beroerte zijn of haar rollen in de maatschappij weer kan vervullen (denk bijvoorbeeld aan werk, hobby’s en sociale rollen), vaak één van de belangrijkste doelen van de revalidatie. Maar leidt een verbetering in participatie dan vervolgens ook tot een verbetering in de kwaliteit van leven bij mensen na een beroerte?

In dit onderzoek zijn 291 mensen na een beroerte een jaar lang gevolgd en zijn de participatie en kwaliteit van leven van deze mensen gemeten met behulp van vragenlijsten. Uit de resultaten blijkt dat een verbetering in participatie relatief kort na de beroerte (na 2 maanden) hand in hand gaat met een verbetering van de kwaliteit van leven op de lange termijn na de beroerte (na 1 jaar).

Het is dan ook belangrijk dat zorgverleners die nazorg bieden aan mensen die een beroerte doorgemaakt hebben al vroegtijdig aandacht hebben voor participatie. Het tijdig meten van participatie (met bijvoorbeeld een vragenlijst) en vervolgens samen een plan opstellen om eventuele beperkingen in participatie te verbeteren, dragen namelijk bij aan de kwaliteit van leven van mensen na een beroerte op de lange termijn.

Publicatie
Slenders JPL, De Graaf JA, Post MWM, Van Heugten CM, Van den Berg-Vos RM, Kwa VIH, Visser-Meily JMA. Participation in daily life activities at two months after stroke predicts long-term health-related quality of life. Top Stroke Rehabil. 2023 Apr 13:1-10. doi: 10.1080/10749357.2023.2202017. Online ahead of print.