Datum van publicatie:

Neglect is een veel voorkomende cognitieve stoornis na beroerte. Het heeft een negatieve impact op het revalidatieproces in het algemeen, mate en snelheid van herstel, en de zelfstandigheid in dagelijks leven. Goede diagnostiek is daarom van groot belang, zodat mensen met neglect passende behandeling kunnen krijgen. De pen-en-papiertests die vaak worden afgenomen blijken niet altijd even gevoelig te zijn om het neglect op te pikken. Andere tests die interactiever zijn en multitasken uitdagen kunnen mogelijk de huidige diagnostiek goed aanvullen.

Wij hebben een onderzoek opgezet naar de Mobility Assessment Course (MAC), waarbij mensen met neglect een parcours moeten afleggen waarbij zij doelen moeten vinden. Zij moeten in beweging blijven en mogen ook niet terug op het parcours. Wij hebben specifiek gelet op de haalbaarheid van de test in een revalidatiesetting, de relaties tussen de prestaties op pen-en-papier tests en de MAC, en de manier waarop mensen de test uitvoerden (lopen of zittend in een rolstoel).

82% van de revalidanten konden de test uitvoeren. Mensen met neglect scoorden slechter op de tests (= meer doelen gemist) dan mensen zonder neglect en gezonde controles. Die laatste twee groepen scoorden even goed. Er was een positieve relatie tussen de scores op de MAC en de conventionele tests; met andere woorden, mensen die uitvielen op de neglect tests lieten ook een slechtere prestatie zien op de MAC. Daarbij was de relatie met de Catherine Bergego schaal het sterkst (ook een test voor neglect met meer dynamiek en ADL). Het maakte niet uit voor de uiteindelijke diagnose ‘neglect’ op deze test of mensen de test lopend of in de rolstoel uitvoerden. Kortom: de MAC lijkt een goed en haalbaar instrument om op een dynamischer manier neglect in kaart te brengen.

Neelemans KN, Nijboer TCW, Ten Brink AF, KnowledgeBrokers Neglect Study Group: Brinkhof E, Haver O, Jansen M, Van de Moosdijk C, Timmerarends A. The mobility assessment course: A ready-to-use dynamic measure of visuospatial neglect. J Neuropsychol. 2022 Apr 20. doi: 10.1111/jnp.12277. Online ahead of print.