Datum van publicatie:

Kuiper H, Van Leeuwen CCM, Stolwijk-Wüste JM, Post MWM. Measuring resilience with the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC): which version to choose? Spinal Cord. 2019 Jan 22. doi: 10.1038/s41393-019-0240-1.

In dit artikel worden drie versies (met 25-, 10- en 2 vragen) van de Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) met elkaar vergeleken. Uit het onderzoek blijkt dat de CD-RISC met 10 vragen de beste combinatie laat zien van betrouwbaarheid, meten wat het zou moeten meten en praktisch gebruik. Binnen De Hoogstraat Revalidatie en andere revalidatiecentra is het meten van mentale veerkracht (resilience) onderdeel van de psychologische screening bij revalidanten met een dwarslaesie. Met behulp van de CD-RISC wordt er gekeken of revalidanten een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van psychologische problemen.

Lees hier het artikel