Datum van publicatie:

Door de review en de meta-analyse wilden we achterhalen of gecombineerde motor-cognitieve therapie (CMT) effectiever is dan geen therapie, alleen motorische behandeling en/of alleen cognitieve behandeling. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen een CMT dual task aanpak en een CMT geïntegreerde aanpak.

In totaal voldeden 26 studies aan de inclusiecriteria. CMT was effectiever dan geen therapie voor zowel de motorische als de cognitieve uitkomstmaten. Het bleek even effectief als de primaire motorische behandelingen, en de primaire cognitieve behandelingen. Daarbij maakte het niet uit of de CMT een dual task aanpak of een geïntegreerde aanpak als basis had. Dit artikel is gepubliceerd in Archives of Physcial Medicine and Rehabilitation (8 juni 2023).

Embrechts E, McGuckian TB, Rogers JM, Dijkerman CH, Steenbergen B, Wilson PH, Nijboer TCW. Cognitive-and-motor therapy after stroke is not superior to motor and cognitive therapy alone to improve cognitive and motor outcomes: new insights from a meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil. 2023 Jun 7;S0003-9993(23)00343-X. doi: 10.1016/j.apmr.2023.05.010. Online ahead of print.