Datum van publicatie:

Veel mensen met een dwarslaesie hebben last van pijnklachten, en het hebben van pijnklachten hangt samen met een lagere kwaliteit van leven. Het is echter niet bekend of een verandering in pijnklachten kan leiden tot een verandering in kwaliteit van leven en andersom. Voor dit artikel werd gebruik gemaakt van de Zwitserse SWiSCI studie bij 381 mensen met een recente dwarslaesie. Gegevens over ernst van pijn en ervaren kwaliteit van leven werden verzameld bij opname in het revalidatiecentrum, 3 maanden later en bij ontslag.

Met een complexe statistische techniek (Random intercept cross-lagged panel models) werden mogelijke veranderingen in ernst van pijn, veranderingen ervaren kwaliteit van leven en de wederzijdse relaties tussen deze veranderingen geanalyseerd. Het gemiddelde niveau van pijn was met 2,7 op een schaal van 0-10 relatief laag en veranderde niet tijdens de revalidatie. Het gemiddelde niveau van ervaren kwaliteit van leven nam toe van 5,3 tot 6,6.

Er werd geen verband gevonden tussen verandering van pijn en verandering van kwaliteit van leven. Dit betekent dat toename of afname van pijn niet voorspelt of kwaliteit van leven in de periode daarna overeenkomstig afneemt of toeneemt. Dat de ernst van pijn tijdens de onderzoeksperiode weinig veranderde zal waarschijnlijk de verklaring zijn voor dit onverwachte resultaat.

Westphal M, Carrard V, Braunwalder C, Debnar C, Post M, Fekete C, Galvis M, Scheel-Sailer A. Reciprocal association between pain and quality of life after newly acquired spinal cord injury. Qual Life Res. 2024 May;33(5):1347-1357. doi: 10.1007/s11136-024-03615-1