Datum van publicatie:

Fysieke revalidatie bij kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) lijkt veel potentie te hebben om herstel te bevorderen, zeker in de vroege fase van revalidatie. Het is echter onduidelijk hoe een optimale fysieke revalidatiebehandeling eruit moet zien.

Deze nieuwe publicatie is het resultaat van een internationale samenwerking waarbij we met een expertpanel consensus hebben bereikt over de inhoud en vormgeving van fysieke revalidatie bij kinderen en jongeren met NAH. Het panel benadrukte het belang van het vroeg inzetten van betekenisvolle fysieke activiteiten. Fysieke activiteit wordt namelijk gezien als een belangrijke factor voor herstel. De dosering van fysiek oefenen (frequentie, intensiteit en duur) heeft mogelijk impact op het herstel van kinderen en jongeren met NAH, echter de precieze invulling hiervan hangt af van het individu. Zorg op maat (passende zorg) is dus essentieel voor deze doelgroep. Daarnaast werd het betrekken van familieleden benoemd als kans om de dosering van fysieke activiteit te vergroten.

Deze studie biedt een raamwerk voor zorgprofessionals om een fysieke revalidatiebehandeling in te richten waarbij kinderen en jongeren met NAH optimaal gestimuleerd worden tot herstel in de subacute herstelfase.

Het artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Journal for Rehabilitation Medicine:
Gmelig Meyling C, Verschuren O, Rentinck ICM, Wright V, Gorter JW, Engelbert RH et al. Development of expert consensus to guide physical rehabilitation in children and adolescents with acquired brain injury during the subacute phase. J Rehabil Med. 2023 Aug 16;55:jrm12303. doi: 10.2340/jrm.v55.12303. (free PMC article)