Datum van publicatie:

Veel mensen met een dwarslaesie ervaren pijn. We hebben onderzocht welke behandelingen zij naast medicatie gebruiken tegen pijn en wat hun ervaren effectiviteit van deze behandeling is.

Onderzoek

Middels een vragenlijstonderzoek werden mensen uit De Hoogstraat Revalidatie (Utrecht) en Adelante (Hoensbroek) benaderd. In deze vragenlijst konden zij aangeven of zij pijn hadden en zo ja, welke behandelingen zij hier tegen gebruiken. In totaal hebben meer dan 250 mensen gereageerd en de vragenlijst ingevuld.

Verschillende behandelingen

Er wordt een enorme hoeveelheid aan verschillende behandelingen tegen pijn bij dwarslaesie gebruikt. Het meest werd beweging en fysiotherapie gebruikt, maar ook behandelingen als massage, cannabis, TENS, acupunctuur en psychologische behandelingen werden regelmatig gerapporteerd. Er was een grote wisseling in het ervaren effect hiervan, waarbij de meeste behandelingen werden beoordeeld als redelijk effectief.

Welke behandelingen er allemaal worden gebruikt en wat het ervaren effect is van mensen met een dwarslaesie is hier [artikel in het Engels] te lezen. Dit artikel is bedoeld om meer aandacht in de wetenschappelijke literatuur te krijgen over het gebruik van behandelingen naast medicatie voor pijn bij mensen met een dwarslaesie.

Publicatie

Crul TM, Hakbijl-van der Wind AJ, Van Laake-Geelen CM. Visser-Meily JMA, Post MWM, Stolwijk-Sw├╝ste JM. Use and experienced effectiveness of non-pharmacological treatments for chronic spinal cord injury related pain in The Netherlands: A cross-sectional survey. J Spinal Cord Med. 2024 May 2:1-9. doi: 10.1080/10790268.2024.2345448. Online ahead of print.