Datum van publicatie:

Dagelijks werken kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) aan hun herstel met als doel om weer zo goed mogelijk terug te keren in de maatschappij. Steeds meer onderzoek laat zien dat hersenen zich aanpassen door prikkels en ervaringen die zij opdoen (neuroplasticiteit). Maar, wat betekent dit nu voor de revalidatie van kinderen en jongeren met NAH?

Daar is nog maar heel weinig over bekend. Gek eigenlijk, want de revalidatiebehandeling is er op gericht dat iedereen het beste uit zijn herstel haalt! Daarom heeft het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht besloten onderzoek te gaan doen hoe we fysieke revalidatiebehandeling kunnen optimaliseren. De eerste stap was een literatuurstudie die onlangs werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Developmental Medicine and Child Neurology.

In dit onderzoek hebben we gekeken naar de inhoud van fysieke revalidatiebehandelingen, het effect op functie-, activiteiten-, en participatieniveau, en bij welke groep kinderen met NAH dit wordt toegepast. In deze scoping review laten we zien dat er heel beperkt onderzoek is gedaan. De negen geïncludeerde studies zijn kleine observationele studies, zonder controlegroepen. We hebben een grote variatie aan interventie-karakteristieken (frequentie, intensiteit, duur en type) gevonden bij een gevarieerde groep kinderen tussen de 1-19 jaar met verschillende oorzaken van NAH. De inconsistenties in de resultaten beperken de generaliseerbaarheid naar de klinische praktijk. Op basis van huidige evidentie kunnen we dan ook geen uitspraak doen over optimale inhoud en dosering van fysieke revalidatiebehandeling in de subacute fase bij kinderen en jongeren met NAH.

Hoe nu verder?

Toch denken we dat toenemende inzichten op vlak van neuroplasticiteit ons kunnen inspireren op vlak van inhoud en intensiteit van fysieke revalidatiebehandeling bij kinderen en jongeren met NAH! De principes van ervarings-afhankelijke neuroplasticiteit laten namelijk zien dat dosering van revalidatiebehandeling van invloed kan zijn op het herstel na NAH. Verder onderzoek is dus nodig om uiteindelijk de beste zorg voor kinderen en jongeren met NAH te kunnen leveren. In ons artikel bediscussiëren we de kansen en mogelijkheden hoe dit in toekomst te kunnen oppakken!

Kijk hier voor het hele artikel: Gmelig Meyling, C., Verschuren, O., Rentinck, I.R., Engelbert, R.H.H. and Gorter, J.W. (2021), Physical rehabilitation interventions in children with acquired brain injury: a scoping review. Dev Med Child Neurol 2021 (open access, online ahead of print).