Datum van publicatie:

PROM’s (patient reported outcome measurements) worden steeds vaker gebruikt om gezondheidsproblemen na een beroerte in kaart te brengen. In de CVA nazorg staat het gebruik van deze PROM’s nog in de kinderschoenen. Om inzicht te krijgen in de waarde van PROM’s voor de patiënt, hebben we gevraagd wat de ervaringen van mensen met een beroerte op de CVA nazorgpoli in UMC Utrecht en Erasmus MC zijn met het gebruik van vragenlijsten (zoals HADS, USER-P en PROMIS 10).

Door middel van een vragenlijst en interviews hebben we gekeken of het haalbaar is voor mensen met een beroerte om PROM’s in te vullen en of zij PROM’s van meerwaarde vinden bij het poliklinisch consult. De meesten vinden het invullen van de PROM’s haalbaar en relevant. De helft vond de PROMs nuttig voor het consult en de PROM’s gaven inzicht in hun problemen na de beroerte.

Driekwart van de mensen met een beroerte vond de PROM’s ook nuttig voor de zorgverlener. De patiënten gaven aan dat de zorgverleners door de PROM’s beter inzicht krijgen in hun problemen en dat de PROM’s zorgden dat alle belangrijke onderwerpen besproken werden tijdens het consult. Het is wel belangrijk dat zorgverleners de PROM’s ook echt bespreken met de patiënt. Alleen dan kunnen de PROM’s nog meer van toegevoegde waarde zijn voor de patiënt!

Publicatie

Het onderzoek is beschreven in een Engelstalig wetenschappelijk artikel: Mourits BMP, den Hartog SJ, de Graaf JA, Roozenbeek B, Post MWM, Visser-Meily JMA, Scholten EWM. Exploring patients’ experience using PROMs within routine post-discharge follow-up assessment after stroke: a mixed methods approach. J Patient Rep Outcomes. 2024 Apr 26;8(1):46. doi: 10.1186/s41687-024-00724-w.