Datum van publicatie:

Het opnieuw leren hoe je je leven inricht is een belangrijk onderdeel van een revalidatietraject. Hoe je dit doet, valt samen met hoe je je eigen regie voert. Wij hebben onderzocht welke elementen van eigen regie belangrijk zijn voor revalidanten tijdens een revalidatietraject om daarna zo goed mogelijk eigen regie te kunnen voeren.

Voor deze studie hebben we zeven groepsdiscussies, met in totaal 40 voormalige revalidanten, gehouden. Eén per diagnosegroep binnen de volwassenenrevalidatie. De diagnose groepen waren de volgende: dwarslaesie, hersenletsel, chronisch pijn, een neurologische aandoening, een amputatie, aandoeningen aan het bewegingsapparaat en oncologie. Deelnemers hebben gerevalideerd in revalidatiecentra door heel Nederland.

Tijdens deze gesprekken hebben we de groep gevraagd waarvan zij de meeste impact hebben ervaren, van wat ze tijdens hun revalidatie geleerd hebben. Antwoorden op deze vraag liepen uiteen van zwemtherapie tot het opnieuw leren lopen. Maar wat ook door veel mensen werd ingebracht was het leren voeren van je eigen regie. Hier zijn we vervolgens verder op in gegaan. We hebben bediscussieerd wat mensen nodig hadden tijdens hen revalidatie traject, om daarna weer zo goed mogelijk hun eigen regie kunnen voeren.

Een aantal belangrijke thema’s voor eigen regie kwamen duidelijk naar voren tijdens alle gesprekken. Ten eerste werd het creëren van inzicht als belangrijk genoemd. Hierbij ging het met name over inzicht in eigen aandoening, beperkingen en mogelijkheden. Ook het leren omgaan met de gevolgen van de aandoening werd als belangrijk genoemd. Hierbij werd er gedoeld op het communiceren van eigen grenzen naar anderen, maar ook het creëren vertrouwen in jezelf. Als laatste werd genoemd dat het belangrijk is om ook je eigen mogelijkheden daadwerkelijk te leren benutten, om eigen functioneren zo goed mogelijk te optimaliseren.

Nieuwsgierig geworden? Lees dan het hele artikel:

Mol TI, Van Bennekom CAM, Scholten EWM, Visser-Meily JMA, Reneman MF, Riedstra A, De Groot V, Meijer JWG, Bult MK, Post MWM. Self-regulation as rehabilitation outcome: what is important according to former patients? Disabil Rehabil. 2021 Nov 6;1-7. doi: 10.1080/09638288.2021.1998663.