Datum van publicatie:

Kinderen en jongeren die niet of moeilijker kunnen lopen gebruiken een handbewogen rolstoel om mee te kunnen doen. Helaas is dat meedoen en bewegen met leeftijdsgenoten vaak net iets ingewikkelder als je in een rolstoel zit.

In het algemeen zien wij dan ook dat kinderen en jongeren die een rolstoel gebruiken vaak te weinig bewegen. Om dit kunnen veranderen zijn er in eerder onderzoek mogelijk factoren omschreven die helpen om meer te bewegen. Dit waren onder andere: rolstoelvaardigheid, fitheid en het zelfvertrouwen om de rolstoel te gebruiken.

In dit onderzoek hebben daarom 60 kinderen en jongeren (7-18 jaar) op zes Nederlandse mytylscholen meegedaan aan rolstoelvaardigheid- en fitheidstraining in hun rolstoel. Na de training hebben wij mooie positieve veranderingen gevonden in de fitheid, rolstoelvaardigheid en het zelfvertrouwen van deze deelnemers. Ook hebben wij met een accelerometer (stappenteller voor rolstoelrijders) gekeken of de kinderen en jongeren meer gingen bewegen. We zagen een verbetering direct na afloop van de trainingen die ook na enkele maanden nog steeds aanwezig was.

Het is daarom belangrijk dat er in de praktijk en in het onderzoek meer aandacht komt voor het trainen van rolstoelvaardigheden, fitheid en het verbeteren van fysieke activiteit bij kinderen en jongeren die een handbewogen rolstoel gebruiken.

Sol ME, Verschuren O, Horemans H, Westers P, Visser-Meily JMA, De Groot JF, Fit for the Future Consortium. The effects of wheelchair mobility skills and exercise training on physical activity, fitness, skills and confidence in youth using a manual wheelchair. Disabil Rehabil. 2021 Apr 19;1-10. doi: 10.1080/09638288.2021.1907456. Online ahead of print