Datum van publicatie:

Mensen kunnen na een beroerte diverse beperkingen in het dagelijks leven (bijvoorbeeld werk, relaties of vrijetijdsbesteding) ondervinden. In de nazorg is het dan ook belangrijk om te screenen op problemen die optreden sinds de beroerte. Tot op heden gebeurt dit vaak door middel van vragenlijsten of testen die door de zorgverlener gerapporteerd worden.

Maar waarom geven we mensen na een beroerte niet vaker de mogelijkheid om zelf hun problemen te rapporteren? Want op die manier zouden we de persoon met de beroerte meer centraal kunnen stellen in de zorg en zo beter een revalidatiebehandeling op maat kunnen bieden.

Daarom hebben we in dit onderzoek de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van twee van dergelijke zelfrapportage vragenlijsten (de PROMIS-10 en de EQ-5D-5L) onderzocht bij 360 mensen drie maanden na een beroerte. Uit dit onderzoek blijkt dat beide vragenlijsten waardevolle informatie opleveren, en betrouwbaar en bruikbaar zijn voor gebruik na een beroerte. In het artikel lichten we verder toe welke vragenlijst in welke situatie het meest geschikt is.

De Graaf JA, Visser-Meily JM, Schepers VP, Baars A, Kappelle LJ, Passier PE, Wermer MJ, De Wit DC, Post MW. Comparison between EQ-5D-5L and PROMIS-10 to evaluate health-related quality of life 3 months after stroke: a cross-sectional multicenter study. Eur J Phys Rehabil Med. 2021 Jan 15. doi: 10.23736/S1973-9087.21.06335-8. Online ahead of print. Free article

Joris de Graaf