Datum van publicatie:

Het opnieuw leren hoe je je leven inricht is een belangrijk onderdeel van een revalidatietraject. Hoe je dit doet, valt samen met hoe je je eigen regie voert. Wij hebben onderzocht welke elementen van eigen regie belangrijk zijn voor revalidanten tijdens een revalidatietraject, om daarna zo goed mogelijk eigen regie te kunnen voeren. Op basis van die kennis, hebben we een meetinstrument ontwikkeld: the self-regulation assessment (SeRA).

Voor deze studie hebben we de SeRA goed onderzocht als meetinstrument. We hebben de vragenlijst door 563 voormalig revalidanten laten invullen. De diagnose groepen waren de volgende: dwarslaesie, hersenletsel, chronisch pijn, een neurologische aandoening, een amputatie, aandoeningen aan het bewegingsapparaat en oncologie. Deelnemers hebben gerevalideerd in revalidatiecentra door heel Nederland.

Op basis van alle verzamelde gegevens hebben we het meetinstrument goed kunnen analyseren.
We hebben vier sub-schalen kunnen onderscheiden: ‘inzicht in eigen diagnose’, ‘inzicht in eigen mogelijkheden’, ‘het toepassen van eigen regie’ en ‘organisatie van hulp’. Daarnaast hebben we ook gekeken naar uitkomsten tussen verschillende diagnose groepen. Het blijkt dat er geen grote verschillen zitten in eigen regie tussen verschillende diagnose groepen.

De SeRA heeft als uiteindelijke doel om uitkomsten van revalidatie op het gebied van revalidatie in kaart te brengen. Daarnaast ook om individuele revalidanten processen in kaart te brengen en mogelijk doelen of interventies op in te zetten.

Nieuwsgierig geworden? Lees dan hier (open access) het hele artikel.

Mol TI, van Bennekom CAM, Scholten EWM, Visser-Meily JMA, Beckerman H, Passier PECA, Smeets RJEM, Schiphorst Preuper HR, Post MWM. The Self-Regulation Assessment (SeRA) questionnaire: development and exploratory analyses of a new patient-reported outcome measure for rehabilitation. Disabil Rehabil. 2022 Jun 7:1-8. doi: 10.1080/09638288.2022.2080289. Online ahead of print