Datum van publicatie:

De Work Rehabilitaton Questionnaire (WORQ): geschikt voor mensen met een dwarslaesie?

De WORQ is een vragenlijst voor niveau van functioneren die in de arbeidsrevalidatie kan worden gebruikt. De vragenlijst is gebaseerd op de ICF, bestaat uit 40 vragen, en geschikt voor alle diagnosegroepen. Wij onderzochten de volledigheid en relevantie van de WORQ voor gebruik bij mensen met een dwarslaesie. We hebben groepsbijeenkomsten met een interdisciplinair revalidatieteam en interviews met revalidanten met een dwarslaesie gehouden.

Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste vragen van de WORQ wel relevant zijn voor deze groep, maar dat er ook belangrijke vragen ontbreken. Bijvoorbeeld blaas- en darmfunctie, transfer, arm-handfunctie en vervoer. De onderzoekers bevelen aan om de WORQ met dergelijke vragen aan te vullen en daarmee geschikt te maken voor gebruik bij mensen met een dwarslaesie.

Roels EH, Schneider CCI, Reneman MF, Post MWM. Content validity of the Work Rehabilitation Questionnaire (WORQ) for persons with spinal cord injury: A mixed methods study. Spinal Cord. 2022 Apr;60(4):354-360. doi: 10.1038/s41393-021-00738-x.