Datum van publicatie:

Veel naasten van personen met een dwarslaesie of niet-aangeboren hersenletsel ervaren hoge niveaus van psychologische distress. Wij onderzochten de relatie tussen veerkracht en psychologische stress bij naasten.

Daarnaast werd bekeken of deze relatie werd beïnvloed door de mate waarin een persoon zijn situatie als bedreigend of beangstigend ervaart en door de neiging tot het toepassen van een passieve copingstrategie (de manier waarop een persoon omgaat met een probleemsituatie).

In totaal gaf 34–41% van de naasten aan hoge niveaus van psychologische stress te ervaren aan het begin van de klinische revalidatie. Naasten die veerkrachtiger waren ervaarden minder psychologische distress. Deze werd veel minder sterk wanneer gecontroleerd werd voor de mate waarin een persoon zijn situatie als bedreigend of beangstigend ervaarde en de neiging tot het toepassen van een passieve copingstrategie.

Scholten EWM, Simon JDHP, Van Diemen T, Hillebregt CF, Ketelaar M, Woldendorp KH, Osterthun R, Visser-Meily JMA, POWER Group, Post MWM. Appraisals and coping mediate the relationship between resilience and distress among significant others of persons with spinal cord injury or acquired brain injury: A cross-sectional study. BMC Psychology. 2020; 8:51. Doi: 10.1186/s40359-020-00419-z. [OPEN ACCESS]