Datum van publicatie:

Veel mensen met een dwarslaesie krijgen te maken met fysieke pijn. Soms is die pijn chronisch en heeft pijnmedicatie niet het gewenste effect. Zulke pijn kan invloed hebben op de kwaliteit van leven en het psychologisch functioneren en welzijn.

Uit eerder onderzoek blijkt bovendien dat het post-traumatische stress syndroom (ptss) vaker voor komt bij mensen met een dwarslaesie dan bij mensen zonder dwarslaesie. Daarom vroegen wij ons af of er een relatie bestaat tussen ptss symptomen en de intensiteit van pijn.

Stel nou dat bijvoorbeeld herbeleving van een traumatisch verblijf op de intensive care i.v.m. de dwarslaesie er voor zorgt dat iemand constant aan de bijbehorende pijn wordt herinnerd? Of andersom; iemand met veel pijn wordt hierdoor herinnerd aan het ongeluk dat de dwarslaesie veroorzaakt heeft en ziet dit ongeluk telkens voor zich? Wat kan dit betekenen voor de behandeling van pijn? In dit artikel lees je wat de relatie tussen ptss symptomen en de intensiteit van pijn is en wat de rol van angst- en depressie- symptomen hierbij is.

Kuiper H, Van Leeuwen CCM, Kopsky DJ, Stolwijk-Sw├╝ste JM, Post MWM. Post-traumatic stress disorder symptoms and pain intensity in persons with spinal cord injury. Spinal Cord. 2021 Jan 25. doi: 10.1038/s41393-020-00599-w. Online ahead of print