Datum van publicatie:

In het kader van haar studie Orthopedagogiek van de Universiteit Utrecht heeft Floortje Poels als stagiaire bij het Kinderteam van De Hoogstraat Revalidatie en het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht onderzoek gedaan naar de relatie tussen empowerment van ouders en de ontwikkeling van dagelijkse vaardigheden van kinderen met Cerebrale parese (CP).

Kinderen met CP hebben vaak meer hulp en zorg nodig om optimaal tot ontwikkeling te komen. De opvoeding van een kind met een meer complexe zorgvraag heeft impact op het hele gezin.  Om deze intensieve zorgvraag goed aan te kunnen is het belangrijk dat ouders in hun kracht worden gezet en zich voldoende competent voelen (empowerment) om hun kind te stimuleren binnen de context van het hele gezin.

Uit het onderzoek blijkt dat een sterkere empowerment van ouders een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van dagelijkse vaardigheden van het kind met CP. Aanbevelingen worden gedaan om empowerment van ouders te vergroten:

Het leren in een sociale context en in verbinding met andere ouders van kinderen met een beperking zijn hierin belangrijke factoren. Professionals kunnen ouders ondersteunen in dit proces door contact met andere, ervaringsdeskundige ouders te faciliteren, ouders actief te betrekken bij de behandeling en gezamenlijk te onderzoeken wat stimulerend zal werken voor de ontwikkeling van hun kind, op welke manier en op welk moment, binnen de context van het hele gezin.

Een artikel over het onderzoek is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek en is hier te vinden.